Hoppa till innehåll

Om biblioteket

Högskolebiblioteket är till för dig som studerar eller jobbar vid Högskolan på Åland. Hos oss kan du låna kurslitteratur, söka elektroniskt material i databaser eller boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning.

Biblioteket vid Högskolan på Åland ligger i samma lokaler som Mariehamns stadsbibliotek. Högskolebibliotekets material är integrerat i stadsbibliotekets samlingar, med undantag av högskolans kursböcker som står i en egen avdelning – kursboksbiblioteket.

Kursboksbiblioteket hittar du längst in i stadsbiblioteket på entréplan. Där finns, förutom kurslitteratur, också tre läsplatser med datorer som endast högskolans studerande har tillgång till.

På stadsbiblioteket

Utöver högskolans läsplatser erbjuder stadsbiblioteket även utrymmen för grupparbeten samt mindre studierum.

Stadsbiblioteket har mycket generösa öppettider. Här finns ett stort utbud av fack- och skönlitteratur, tidskrifter, filmer med mera.

Böcker och tidskrifter till utlån

All utlåning av material sker vid stadsbiblioteket. Högskolan på Ålands böcker och tidskrifter är också sökbara i bibliotekskatalogen, bibliotek.ax. Här hittar du även material från samtliga bibliotek på Åland.

Biblioteks- och informationstjänst

Högskolebiblioteket erbjuder sakkunnig handledning i informationssökning åt både programstuderande och studerande vid Öppna högskolan. Även lärare, forskare och övrig personal vid Högskolan på Åland har tillgång till högskolebibliotekets tjänster.

En stor del av informationen som högskolebiblioteket erbjuder finns tillgänglig i elektronisk form via högskolebibliotekets webbsidor.