Källkritik och plagiat

När du skriver en uppsats eller ett examensarbete är det viktigt att värdera informationen och källorna som du använder. Det är också viktigt att använda källorna rätt, för att undvika plagiering.

Värdera information

Källkritik

  • Källkritik
   Stockholms universitetsbibliotek (2018)
  • Källkritik
   Högskolan i Skövde, Högskolebiblioteket (2020)
 • Guide om källkritik från iis.se (Internetstiftelsen i Sverige)
  Författare: Kristina Alexanderson.

  Läs mer om källkritik på internet

Plagiat