Hoppa till innehåll

Låneservice

 • Den aktuella kurslitteraturen vid Högskolan på Ålands utbildningsprogram och Öppna högskolan finns tillgänglig i kursboksbiblioteket på Mariehamns stadsbibliotek. Högskolans kursbibliotek hittar du på stadsbibliotekets entréplan längst in i biblioteket.

  Begränsat antal böcker

  Antalet kursböcker är begränsat. Huvudregeln för kursböcker är att varje titel skall finnas i ett referensexemplar och därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men kan även lånas hem som nattlån. Fråga i informationen.

  Låneregler för kurslitteratur

  Lånetiden är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare.

  Förseningsavgiften för kursböcker är 1,00 €/bok och dag.

  Reserverade kursböcker hämtas alltid ut på stadsbiblioteket, det är inte möjligt att välja ett annat bibliotek som hämtställe.

 • Högskolebiblioteket har samma låneregler och avgifter som Mariehamns stadsbibliotek.

  Här hittar du information om låneregler och avgifter vid Högskolebiblioteket och Mariehamns stadsbibliotek.

  Det finns ett undantag från stadsbibliotekets avgifter och det gäller fjärrlån. Fjärrlån är gratis för programstuderande och personal vid Högskolan på Åland.
  Öppna högskolans studerande betalar fjärrlåneavgift enligt stadsbibliotekets gällande avgifter.
  Observera att förseningsavgiften för kursböcker och fjärrlån är 1 euro/dag

 • Lånekort är en personlig värdehandling. Du får ett gratis lånekort på Mariehamns stadsbibliotek mot uppvisande av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan användas på alla åländska bibliotek. Du ansvarar för allt material som är lånat på ditt kort!

  Ansök om lånekort

  Spärra förlorat lånekort

  Om lånekortet försvinner och det finns risk för missbruk av kortet ska du spärra kortet via bibliotek.ax, Logga in/Mina sidor/Mina uppgifter eller genom att kontakta biblioteket. Ett nytt lånekort kostar 2,00 €.

  Meddela nya kontaktuppgifter

  Låntagaren ansvarar för att biblioteket har korrekta kontaktuppgifter. Du kan ändra adress eller övriga kontaktuppgifter (e-post, telefon m.m.) via bibliotek.ax, Logga in/Mina sidor/Mina uppgifter/Användarprofil.

  PIN-kod

  Kontakta personalen på stadsbiblioteket om du har glömt din PIN-kod.

 • Normallån
  Lånetid 31 dagar
  Vid reservationskö 14 dagar

  Kursböcker
  Lånetid 14 dagar
  Vid reservationskö 7 dagar

  Tidningar från tidningssalen och DVD-filmer
  Lånetid 14 dagar

  Chromebook
  Lånetid 10 timmar

 • Du kan själv förnya dina lån via bibliotek.ax, Logga in/Mina sidor/Mina lån.

  Fjärrlånat material

  Fjärrlånat material kan du inte själv förnya. Vid omlån av fjärrlån kontakta biblioteket.

  Begränsningar

  Bok eller annan media kan du låna om maximalt 3 gånger och kurslitteratur max 6 gånger.

  Böcker som är reserverade av annan låntagare kan inte lånas om.

 • Övertidsvarning betyder att du får ett e-postmeddelande eller sms som påminner dig om att förfallodagen för dina lån närmar sig. Om du önskar tjänsten kan du antingen kontakta biblioteket eller aktivera den själv via  bibliotek.ax, Logga in/Mina sidor/Mina uppgifter/Övertidsvarning.

  Observera att du alltid är ansvarig att lämna/omlåna material i tid. Det gäller även om du av någon anledning inte fått någon övertidsvarning.

 • Du kan själv reservera via bibliotek.ax. 

  Att reservera material vid Mariehamns stadsbibliotek är gratis. Observera dock att du måste hämta ut ditt reserverade material inom den tid som anges i reservationsmeddelandet. Hämtas materialet inte ut innan senast angivna datum tillkommer en avgift om 2€.

  Kan du inte hämta ut det material du reserverat under en viss tid på grund av resa, sjukdom eller liknande kan du frysa din reservation under denna tid via bibliotek.ax, Logga in/Mina sidor/Mina uppgifter/Frys reservationer under viss tid.

  Reserverade kursböcker hämtas alltid ut på stadsbiblioteket, det är inte möjligt att välja ett annat bibliotek som hämtställe.

 • Du kan beställa böcker och tidskriftsartiklar via fjärrlån med hjälp av våra webbformulär. Det gäller material som inte finns i bibliotek.ax eller i fulltext via bibliotekets e-resurser.

  Lånetid och villkor

  Fjärrlånen förmedlas på det lånegivande bibliotekets villkor. Det gäller bland annat lånetid och huruvida du får tillgång till materialet som hemlån eller läsesalslån.

  Lånetiden för fjärrlån bör ovillkorligen respekteras! Meddela i god tid om du vill förlänga lånetiden. Kontakta biblioteket för att förlänga lånetiden på ett fjärrlån.

  Fjärrlåneavgifter för programstuderande och personal vid Högskolan på Åland:

  Fjärrlån av bok: gratis
  Fjärrlån av kopior: gratis
  Böcker beställda utanför Norden: 26,00 €/bok
  Förseningsavgift: 1 €/bok och dag

  Fjärrlåneavgifter för Öppna högskolans studerande:

  Fjärrlån av bok: 7 €/bok
  Fjärrlån av kopior: 7 €/artikel
  Böcker beställda utanför Norden: 26,00 €/bok
  Förseningsavgift: 1 €/bok & dag

  Beställ fjärrlån
 • Du får gärna lämna förslag på böcker och tidskrifter som du önskar att högskolebiblioteket köper in. Skicka in dina önskemål via vårt webbformulär så kontaktar vi dig när vi bestämt om boken/tidskriften beställs eller inte. Du får även möjlighet att reservera materialet direkt.

  Lämna inköpsförslag

 • Programstuderande som har en läsnedsättning kan låna inlästa kursböcker samt använda sig av talsyntes.

  Celia

  Celia är ett statligt specialbibliotek som producerar talböcker och e-böcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig tryckt bok. Att låna via Celia är avgiftsfritt.

  Om du vill registrera dig som användare vid Celia-biblioteket tar du kontakt med högskolebiblioteket.

  Läs mer om Celias tjänster
  Film som presenterar Celia (YouTube) 1:05
  Tips på hjälpmedel för att lyssna och läsa

  Oribi Speak

  Oribi Speak är en tjänst som erbjuder talsyntes, där du bl.a. kan markera en text och få den uppläst, få bokstavsljudning och ordprediktion. Det är ett effektivt hjälpmedel i läs- och skrivprocessen.

  Läs mer om Oribi Speak
  Manual för Oribi Speak
  Film som presenterar Oribi Speak (YouTube) 1:13
  Film om hur man använder Oribi Speak (YouTube) 7:06

  Vill du ha mer information? Kontakta högskolebiblioteket.