Lagar och standarder

Här hittar du länkar till lagar och konventioner samt standarder som kan vara till nytta i dina studier.

Lagar och konventioner

 • Statens författningsdata med bland annat finsk lagstiftning.

  Sök i FINLEX

 • EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på 24 språk.

  Sök i EUR-Lex

 • Innehåller Sveriges gällande lagar och förordningar.

  Sök i Svensk författningssamling (SFS)

 • Gemensam webbplats för Sveriges offentliga förvaltnings rättsinformation.

  Sök i Lagrummet.se

 • Regler, lagstiftning och publikationer inom sjöfart från bland andra IMO, ILO och EU, inklusive SOLAS, MARPOL och STCW.

  Sök i Regs4ships

Standarder

 • Finlands Standardiseringsförbund SFS rf är centralorganisationen för standardisering i Finland. Högskolan erbjuder SFS Online som du kan använda inom högskolans nätverk. Tillgänglig på finska och engelska.

  SFS Online