Lexikon och ordböcker

Här hittar du elektroniska lexikon, ordböcker och uppslagsverk som du kan ha nytta av i dina studier.

Biblioteket rekommenderar

 • Online-ordböcker med olika språkkombinationer, innehåller både allmänna ordböcker och ordböcker för specialområden.

  • Finnish-Swedish
  • Norstedts stora engelska ordbok
  • Gullberg Svensk-engelsk fackordbok
  • Norstedts tyska ordbok
  • Schildts Handelsordbok

  Sök i MOT-ordböcker

 • Uppslagsverk på svenska. Innehåller även Nationalencyklopedins ordbok.

  Sök i Nationalencyklopedin

Ordböcker

 • EU:s flerspråkiga terminologidatabas, på 24 olika europeiska språk: svenska, engelska, finska, spanska, tyska, grekiska, polska m.fl.

  Läs mer om IATE (på engelska)

  Sök i IATE

 • Sveriges nationella termbank (2019). Fackspråkliga ordlistor och terminologier.

  Sök i Rikstermbanken

 • På svenska.se kan du söka i tre ordböcker på en gång:

  • Svenska Akademiens ordlista (SAOL) – en koncentrerad ordlista med 126 000 ord
  • Svensk ordbok (SO) – ingående beskrivningar av 65 000 ord
  • Svenska Akademiens ordbok (SAOB) – historisk ordbok med 500 000 ord

  Sök i Svenska Akademiens ordböcker

Medicinska ordböcker

 • Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), som är den kontrollerade vokabulär som produceras och underhålls av NLM (U.S. National Library of Medicine).  Karolinska institutet.

  Sök i Svensk MeSH

 • Sök bland fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.

  Sök i Medicinsk ordbok

 • Finsk-svensk/finlandssvensk ordlista i hälso- och sjukvård (2008). Institutet för de inhemska språken.

  Sök i finsk-svenska medicinska ordlistan

 • Ordlista med termer för utvärdering av medicinska metoder.

  Sök i SBU:S ordlista 

 • Snomed CT är ett internationellt begreppssystem inom medicin.

  (Fungerar inte i Internet Explorer, rekommenderas att använda i Google Chrome).

  Sök i SNOMED CT Browser