Hoppa till innehåll

Vad kan jag lita på? Medialäskunnighet och källkritik i en digital värld

Öppen föreläsning med forskare och föreläsare Linda Mannila

Tid: Tisdagen 16.11, kl. 18.30-19.45.

Plats: Mariehamns stadsbibliotek

 

Vi rör oss idag i ett ständigt ökande informationsflöde och förmågan att sålla, värdera och kritiskt granska det vi möter blir allt viktigare. Temat för den här föreläsningen är medialäskunnighet och vi diskuterar bland annat termer såsom källkritik och -tillit och funderar på hur våra egna tankefel och algoritmer påverkar oss, vårt beteende och våra reaktioner.

Målgrupp: Pedagoger, studerande, bibliotekarier och övriga intresserade

Arrangörer: Biblioteket vid Högskolan på Åland & Öppna Högskolan

Fler artiklar